top of page

 PRISAR (pr. 01.01.2023)

Her finn du prisar på opplæring i dei ulike klassane vi tilbyr.

Treng du ytterlegare informasjon, ring ein av oss og vi skal hjelpe deg på best mulig måte!! :)

 

Gebyr til Statens Vegvesen kjem i tillegg til våre prisar, oppdaterte prisar finn du HER!

TGK
Trafikalt grunnkurs

 

Klasse B
Personbil
Klasse BE og B96
Bil med tilhenger

Køyretime (45 minutt) ..................... kr 795
Trinnvurdering trinn 2 ....................  kr 795

Trinnvurdering trinn 3 ....................  kr 795

Sikkerhetskurs på bane (4 timar) ..... kr 4 900

Sikkerhetskurs på veg (13 timar):

Del 1  Bilkjøringens risiko ……………….kr 795 

Del 2  Kjøring i landevegsmiljø...……..kr 5 200 

Del 3  Planlegging og kjøring i

variert trafikkmiljø ………………………...kr 3 900

Del 4  Refleksjon og oppsummering ..kr 795

Leige av bil til førarprøve ................ kr 2 500

Baneleige til NAF (s.kurs på bane) ... kr 1 400

Trafikalt grunnkurs inkl. førstehjelp (14 timar).. kr 2 200

Trafikant i mørket(mørkekøyring(3 timar)) ...…..kr 1 800

Førstehjelp (4 timar)                              ......….. kr 950

Pris klasse BE .....................…...  frå kr 9 000
Pris klasse B96 ..................…….  frå kr 6 700
Køyretime .................................….  kr   950

Trinnvurdering trinn 2 ....................  kr   950

Trinnvurdering trinn 3 ....................  kr   950
Lastsikringskurs ............................. kr 1 500

Klasse AM146
Tohjuls moped

 

Klasse S
Snøscooter
Klasse T
Traktor 40 & 50 km/t

Pris klasse AM146 ................. frå kr 8 500

 

Inkluderer 14 timer køyring og teorikurs i klasserom.
 

Pris klasse S .....................……… frå  kr 8 900

Baneleige ....................................... kr 800
 

​Køyretime ........................................  kr 995

Trinnvurdering trinn 2 ......................   kr 995
Trinnvurdering trinn 3 .....................    kr 995

Lastsikringskurs ...............................   kr 1 500

Leige av traktor & hengar til førarprøve kr 2 850

50 km/t kurs (7 timar) …………………….  kr 6 900

Klasse A
Motorsykkel
Klasse A1
Lett motorsykkel
Klasse A2
Mellomtung motorsykkel

Obl. grunnkurs A1/A2/A (3 timar)....  kr 1 500

Kjøretime (45 minutt) .....................  kr   950

Trinnvurdering trinn 2 ....................  kr   950

Sikkerhetskurs i presis kjøreteknikk . kr 4 900
Trinnvurdering trinn 3 ....................  kr   950

Sikkerhetskurs på veg (8 timar) ......  kr 7 900
Leige av mc til førarprøve ...............  kr 2 700

Baneleige (Sikkerhetskurs) .............  kr    800

Obl. grunnkurs A1/A2/A (3 timar)...  kr 1 500

Kjøretime (45 minutt) ...................  kr   950

Trinnvurdering trinn 2 ...................  kr   950

Trinnvurdering trinn 3 ...................  kr   950

Sikkerhetskurs i trafikk (4 timar) ...  kr 3 900

Sikkerhetskurs på veg (5 timar) ....  kr 4 900

Leige av mc til førarprøve .............  kr 2 700

Obl. grunnkurs A1/A2/A (3 timar)...  kr 1 500

Kjøretime (45 minutt) ...................  kr   950

Trinnvurdering trinn 2 ...................  kr   950

Sikkerhetskurs i presis kjøreteknikk   kr 4 900
Trinnvurdering trinn 3 ...................  kr   950

Sikkerhetskurs på veg (5 timar) ....   kr 4 900

Leige av mc til førarprøve .............  kr 2 700 Baneleige (Sikkerhetskurs) ............  kr    800

bottom of page