top of page

OM TRAFIKKOPPLÆRINGA

Vi anbefalar deg å komme i gang med kjøretimar når du er 16 år, på den måten kan vi gje deg tilbakemelding på kva det er lurt at akkurat DU øvar på når du lærekjører heime.

Normalt sett er det nok med mellom 2-3 dobbeltimar i begynnelsen.

Etter det lærekjører du mest mulig heime fram til du nærmar deg 17 år, da fortsetter vi opplæringa og fordelar timane fornuftig fram til du er 18 år og klar til oppkjøring!

bottom of page